Warunki korzystania

16.10.2020

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, prosimy o zapoznanie się z warunkami Regulaminu. Fakt korzystania z Serwisu w jakikolwiek sposób przyznaje się do przyjęcia, czyli pełnej i bezwarunkowej zgody Użytkownika na korzystanie z Usługi na określonych poniżej warunkach.

informacje Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (dalej «Regulamin») określa zasady korzystania z Serwisu wyszukiwania biletów lotniczych Aviasales, które są własnością Firmy Go Travel Un Limited, zarejestrowanej jako osoby prawnej według prawa Specjalnego regionu administracyjnego Hongkong 18.08.2011, Świadectwo rejestracji nr 1658681, siedzibę której mieści się pod adresem: pomieszczenie 1504, 15/F, Чиначем Tower, 34-37 Коннаут Road Central, hong Kong (dalej «Właściciel serwisu»).

1.2. Pod Usługi wyszukiwania biletów lotniczych Aviasales (dalej «Serwis») w celach niniejszego Regulaminu rozumie się produkt, do którego dostęp jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://uniticket.pl przeznaczony do następujących celów: wyszukiwanie i dostarczanie Użytkownikowi na podstawie jego żądań informacji o biletach lotniczych, oferowanych do nabycia przez osoby trzecie — liniami lotniczymi, biurami podróży, systemy rezerwacji, itp., a także ulga (automatyzacja) procesu ich sprzedaży (rezerwacji); monitorowanie i zapewnienie Użytkownikowi, оформившему subskrypcji na listę mailingową Serwisu, informacji statystycznych na temat kosztów biletów lotniczych na określone kierunki i informacji reklamowych osób trzecich; zapewnienie Użytkownik, który jest zalogowany w Serwisie, możliwości personalizacji funkcjonalności Serwisu, w tym zapisywanie podanych przez Użytkownika danych i ustawień funkcji Serwisu.

1.3. Użytkownik wyraża swoje imię i jawnie wyraża zgodę na to, że korzystanie z Serwisu, a także każdej z jego części, w jakikolwiek sposób wiąże się fakt zapoznania się przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem i oznacza pełną i bezwarunkową akceptację ich treści. Jeśli Użytkownik nie akceptuje warunków Regulaminu w całości, Użytkownik zobowiązany jest powstrzymać się od korzystania z Serwisu.

1.4. Do niniejszego Regulaminu i wszystkich stosunków, związanym z korzystaniem z Usługi, podlega stosowania prawo do Specjalnego regionu administracyjnego Hongkong. Wszelkie roszczenia lub roszczenia wynikające z niniejszego Regulaminu i / lub korzystania z Serwisu, muszą być złożone i rozpatrywane w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby Właściciela serwisu.

1.5. Jeśli z jakiegokolwiek powodu, jedno lub więcej postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub nie mające mocy prawnej, to nie ma wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

1.6. Integralną częścią niniejszego regulaminu i ich częścią jest Polityka prywatności (https://uniticket.pl/personal-data).

Korzystanie z Serwisu

2.1. Właścicielem serwisu jest darmowa, na warunkach prosty (niewyłącznej) licencji, usług Użytkownikowi niezbywalne prawo do korzystania z Usługi na terenie wszystkich krajów świata prostej funkcjonalne przeznaczenie, określonego w pkt 1.2. Zasada.

2.2. Współpraca z Serwisem, w tym tworzenie zapytań Użytkownika do wyszukiwania biletów lotniczych, odbywa się wyłącznie za pomocą dostarczanego Użytkownikom interfejsu graficznego Serwisu. Środkami Serwisu Użytkownik ma możliwość zapoznania się z ofertami osób trzecich o cenach biletów w wybranych miejsc i dat, a także uzyskać link, aby przejść do wymienionych stron internetowych osób trzecich. W niektórych przypadkach programowo Serwisu Użytkownik może mieć możliwość wypełnić dane niezbędne do zakupu biletów lotniczych bezpośrednio na stronie internetowej Właściciela serwisu i wysłać je osobie trzeciej, реализующему bilety lotnicze, w celu dokonania rezerwacji. Świadczone Usługi linki do dowolnej strony internetowej osoby trzeciej, produkt, usługę, wszelkie informacje komercyjnego lub niekomercyjnego charakteru, w tym. udzielenie określonego powyżej funkcjonalności Serwisu, po wypełnieniu przez Użytkownika danych niezbędnych do zakupu usług i wysyłania ich osobie trzeciej, реализующему bilety lotnicze, w celu dokonania rezerwacji, nie jest aprobatą lub zaleceniem danych produktów (usług, działalności, osób) ze strony Właściciela serwisu.

2.3. Zakup (projekt) biletów lotniczych i ich płatności odbywa się na stronach internetowych osób trzecich, oferujących ich do sprzedaży. Użytkownik powiadomiony i potwierdza zrozumienie okoliczności, że Właściciel serwisu nie sprzedaje biletów lotniczych, nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji o oferowanych do sprzedaży przez osoby trzecie biletów lotniczych, realizacja transferów pieniężnych, wykonywanie umów przewozu, itp. W przypadku rozbieżności dotyczących określonych okoliczności, Użytkownik zobowiązuje się zwrócić się o ich rozdzielczości bezpośrednio do osób, które przystąpiły z Użytkownikiem w relacji do sprzedaży biletów, przekazywania środków pieniężnych lub przewozu.

2.4. Użytkownik poinformowany i wyraża zgodę na powstrzymanie się od takich działań:

  • ingerować w pracę Serwisu w sposób, na skutek korzystania z nich może być naruszenie jego działania, w tym tworzyć zapytania inaczej jak poprzez interfejs użytkownika;
  • korzystać z żadnych nie autoryzowane przez Właściciela serwisu programu lub aplikacji do współpracy z Serwisem;
  • wykonywanie modyfikacja, ulepszenie, tłumaczenie na inne języki, декомпилирование, dezasemblować, dekodowanie, emulacji, naruszenie integralności, odzyskiwanie kodu źródłowego Serwisu lub jakiejkolwiek jego części;
  • korzystanie z Usługi w celach niezgodnych z prawem.

2.5. Właściciel serwisu ma prawo w dowolnym czasie, według własnego uznania, ma prawo zaprzestać działania Serwisu, zmienić jego funkcjonalność, a także uniemożliwić Użytkownikowi, a Użytkownik na podany żądanie, zobowiązany jest zaprzestać korzystania z Serwisu.

2.6. Środkami Serwisu Użytkownik ma możliwość dokonania subskrypcji i otrzymywać wiadomości e-mail

  • aktualności o zmianach cen na nurtujące Użytkownika, datę i kierunki lotów,
  • newslettera.

Użytkownik wyraża zgodę, że wygląd i/lub korzystanie przez Użytkownika z danej subskrypcji jest traktowany jako zgoda Użytkownika na:

  • korzystanie z adresu e-mail Użytkownika dla kierunku Użytkownika i uzyskać im odpowiednich listów Właściciela serwisu,
  • uzyskanie zintegrowanego na otrzymywanie informacji promocyjnych Właściciela serwisu i osób trzecich (innych reklamodawców).

W przypadku braku zgody Użytkownika z określonych w niniejszym ustępie regułą, Użytkownik zobowiązany jest zrezygnować z mailingowej klikając na odpowiedni link, dostępnej w każdym liście.

2.7. Środkami Serwisu Użytkownik ma możliwość personalizuj funkcjonalność Serwisu pod własne potrzeby. Użytkownik wyraża zgodę, że fakt rejestracji Użytkownika w Serwisie i korzystania z przypisanej Użytkownikowi konta na Usługi, jest traktowany jako zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych konta dla określonych w pkt 1.2. cele funkcjonowania Serwisu.

Odpowiedzialność

3.1. Funkcjonalność serwisu dostępna jest na zasadach «tak jak jest» (as is). Właściciel serwisu nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do bezbłędnego i sprawnego funkcjonowania Serwisu, jak i jej poszczególnych części, komponentów lub funkcji, zgodności funkcjonalności Serwisu konkretnym celom i oczekiwaniom Użytkownika, nie gwarantuje prawdziwości, dokładności, kompletności i terminowości świadczonych Usług danych, a także nie udziela żadnych innych gwarancji, wyraźnie określonych w niniejszych Zasadach.

3.2. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje jakiegokolwiek korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu (w tym dane) i/lub szkody wyrządzone Użytkownikowi i/lub osobom trzecim w wyniku jakiegokolwiek użytku, nie używania lub niemożności korzystania z Serwisu (w tym dane) lub poszczególnych jego elementów i/lub funkcji, w tym z powodu ewentualnych błędów lub awarii Serwisu.

3.3. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z przepisami prawa kraju, w którym on się znajduje, i bierze na siebie odpowiedzialność za naruszenie określonych przepisów krajowych ograniczeń na korzystanie z Serwisu.

3.4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za działania związane z korzystaniem z Serwisu, w tym, jeśli takie działania będą prowadzić do naruszenia praw i uzasadnionych interesów osób trzecich, a także za przestrzeganie obowiązującego prawa przy korzystaniu z Serwisu.

3.5. W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu Użytkownik przed skontaktowaniem się w organy sądowe za rozdzielczości sporu jest zobowiązany podjąć środki, aby areszt rozliczenia, przesyłając e-mail na adres Właściciela serwisu, a także jego kopię elektroniczną na adres: [email protected] Termin rozpatrzenia i odpowiedzi na reklamację: 30 dni od daty jej otrzymania przez Właściciela serwisu.

Uprawnienia na Obsługę

4.1. Prawa własności intelektualnej, w tym własności intelektualnej zawartych w skład Serwisu lub stosowane, takie jak teksty, zdjęcia, design, bazy danych, know-how, znaki towarowe, nazwy handlowe i inne środki identyfikacji, itp., należą do Właściciela serwisu lub przyznane mu właścicielami praw autorskich w ramach licencji.

4.2. Korzystanie z wymienionych w pkt 4.1. własności intelektualnej jest możliwe tylko w ramach funkcjonalności oferowanej Usługi. Użytkownik zgadza się, że korzystanie z Serwisu nie udziela mu żadnych praw w stosunku do tych obiektów własności intelektualnej, z wyjątkiem praw wyraźnie określonych w Regulaminie.

Zmiana Regulaminu

5.1. Właściciel serwisu ma prawo w dowolnym czasie i bez uprzedzenia zmienić niniejszy Regulamin w trybie jednostronnym. Powiadomienie Użytkownika o zmianach w warunkach niniejszej Licencji jest dostępna na stronie: https://uniticket.pl/terms-of-use.

 

Copyright © 2018-2020. Wszelkie prawa zastrzeżone. UniTicket.pl jest częścią HolidayPrice Inc., europejskiego lidera turystyki online i powiązanych usług. Polityka Prywatności. Zasady użytkowania. Polityka Cookie.